Servet Düşmanı

2012 yılının başında özgürlükçü komünist çizgide, teorik-politik bir tartışma sürdürülmesi, bunun akademik düzlemde ve kapalı kapılar ardında değil, açık bir platformda ve toplumsal devrim mücadelesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gerektiği tespiti ile Servet Düşmanı bloğunu oluşturduk.

Aradan geçen iki buçuk yılda sistemin yapısal krizinin semptomları olarak; dünya çapında savaşlar, siyasal alt-üst oluşlar, toplumsal mücadeleler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar bu sürece dair devrimci bir siyasal hattın oluşturulamamış olması köklü bir politik tartışmanın bir zorunluluk olduğu tespitini doğrulamıştır. Servet Düşmanı isimli bloğu oluşturan kolektif irade olarak bizler, bu ihtiyacın gereğinin yerine getirilmesi konusunda yeterince ilerleyemediğimizi, kabul ediyoruz. Tartışmaların yeterince yaygınlaşamadığı ve bunun da etkisiyle derinleşemediğini gördüğümüz için yeni bir yapılanma gerektiği tespitini yaptık.

Bugün yeni bir devrimci siyasetin olgunlaşabilmesi için gerek güncel meselelerde, gerekse ideolojik ve politik pek çok başlıkta tartışmaların genişletilmesi ve derinleştirilmesini, güncele cevap verebilmek ve ulaşmayı hedeflediğimiz gelecekle bugünün bağını kurabilmek için elzem görüyoruz. Türkiye’de gelenekselleşmiş sol siyasal alışkanlıkların ürünü olan eski ezberlerin ve kalıplaşmış argümanların tekrarından ibaret olan ve mevcut pozisyonları savunma refleksiyle yürütülen  şekilsel tartışmaların, buna karşılık veremediği açıkken mütevazı adımlarla başladığımız çalışmayı, aynı tevazu ile ama bu ihtiyacın ağırlığını hissederek sürdürüyoruz.

Daha önce olduğu gibi bugün de politik bir merkez ve homojen bir yapı olarak değil, özgürlükçü-komünist çizgiyi sahiplenen farklı eğilimlerin tartışma zemini olarak tanımladığımız  Servet Düşmanı bundan sonra yenilenerek ve zenginleşerek yoluna devam edecek. Bu konuda her tür katkı ve öneri ile bu yolu beraber yürümeyi umut ediyoruz.

Servet Düşmanı – Temmuz 2014

Şubat 2012 tarihli başlangıç yazısı