Katliamlara Rağmen Barış Demek

Zafer Onat

Bir cenaze yüzünden bir başka cenazede ruhen ve bedenen yer alamamak, bir yandan yıkılmış, çaresiz, umutsuz hissederken bir yandan acılara alışmak, ölümleri hızla kabullenmek, hissizleşmek… 2 yıl önce Haziran direnişinde, yaşadıkları sürece bir kez bile tanımadığın halde katledilenleri ölenlerin isimlerini tek tek bilirken son 3 ayda ölenlerin sayısını bile tam olarak bilememek, her biri teker teker anılası, unutulmayası, teker teker yas tutulası insanlar için topluca üzülebilmek…

Anarşist Demiryolu İşçisi Ali Kitapçı

Anarşist Demiryolu İşçisi Ali Kitapçı

Serdar Ben Biz daha kökten bir savaş yürütmek zorundayız. Dolayısıyla adımız sendika da biz sendika değiliz. Biz sokak hareketiyiz.

Serdar Ben

40fd80579e4b4a69dfd1

Kemal Tayfun Benol

İçten içe çürürken çatırdamaya, parçalanmaya başlayan düzen yaşamlarımızı böyle enkaza dönüştürüyor işte. Bir yandan en iyi, en cefakar, en cevallerimizi katlederken, en vicdanlılarımızı hissizleştiriyor, en inançlılarımızı karamsarlaştırıyor, en cesurlarımızı korkaklaştırıyor. Karıncayı bile incitmeyecek olanlarımız birilerinin boğazına sarılmamak için zor tutuyor kendini. Her geçen gün kendimiz olmaktan çıkıyoruz yani tek tek.

Ölümden rastlantı eseri kurtulan dostlarına, yoldaşlarına sevinebiliyor içten içe ve bildiklerinin, tanıdıklarının isimlerini hatırlayıp anabiliyor sadece insan Ankara’daki gibi bir katliamdan sonra. Anarko-Sendikalist demiryolu işçisi Ali Kitapçı mesela… Yıllarca Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) içinde yer almış, hem sermayeye hem de bürokratik sendikal anlayışa karşı mücadele etmiş, anarşizmi olması gerektiği yerde, sınıf mücadelesi içerisinde sınıfa anlatarak ve örgütleyerek geçirmiş bir öncüyü anmamanın kendine ihanet olacağını biliyor. Yada Servet Düşmanı’nda röportaj yapılan devrimci bir inşaat işçisi olan Serdar Ben’i ve yine İnşaat İşçileri Sendikası’ndan İsmail Kızılçay’ı, Erol Ekinci’yi, Gazi Güral’ı, Tekin Aslan’ı, Kemal Tayfun Benol’u, verdikleri militan mücadeleyi anmadan edemiyor. Devrimin neferleri, sınıf kardeşlerimiz, yoldaşlarımız elveda…

Kalanlar için devam eden hayat ise giderek daha bilinmez hale geliyor ve üzerimizdeki sorumluluk giderek artıyor. Yalnızca gidenlerin yükünü de sırtlandığımız için değil, insanlığı barbarlığa sürükleyen bu düzene ve onun egemenlerine karşı devrimi savunmak bir mecburiyet haline geldiği için de böyle. Pek çok insanın aklında “Suruç’tan sonra daha kötüsü olmaz diye düşünürken Ankara katliamı oldu, bundan sonra kim bilir nerede ne olacak?” sorusu var. Egemenler “İktidarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Katletmeye devam edeceğiz, ya boyun eğeceksiniz, ya gideceksiniz yada yok olacaksınız.” diyorlar uzun süredir. Zayıfladıkça saldırganlaşıyor, vahşileşiyor ve şiddetin dozunu yükseltiyorlar. Ağızlarına barış sözünü almamalarının, barış diyenlere saldırmalarının ve sonunda da katletmelerinin nedeni tam olarak bu. Biliyorlar ki ulusal ve mezhepsel düzlemde çatışmalar sürdükçe insanlar buna göre saflaşacak, karşıtlaşacaklar. Ve çaresiz hissetmemizi, vazgeçmemizi hatta kaçıp gitmemizi istiyorlar.

Yapılması gerekenin ise kaçmak veya sinmek değil içinde bulunduğumuz durumu doğru tanımlamak, hedeflerimizi (gündelik siyasal ve ekonomik talepler ile toplumsal devrim arasındaki bağı), örgütlenme biçimlerimizi (bir yanıyla çalışma ve yaşam alanlarında oluşacak taban örgütlerini, diğer yanıyla devrimcilerin örgütlenmesini) ve mücadele araçlarımızı (kitle grevi, kitlesel sokak eylemleri ve bunların güvenliğini) yeniden tartışmak, değerlendirmektir. 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra HDP’nin barajı aşmasının veya AKP’nin hükümet kuracak oy çoğunluğuna ulaşamamasının etkisinin moral düzeyde ve sembolik olduğunu, AKP ve onun temsil ettiği siyasal anlayışın da bir seçimle ortadan kalkamayacağını vurgulamıştık. Moral etkinin dağılması çok sürmedi ve kendimizi öncesinden daha kaotik bir ortamda, adı konulmamış bir savaşın içinde bulduk. Bölgenin içerisinde bulunduğu, bir tarafında Rusya/Çin ekseninin, diğer tarafında ise ABD/AB ekseninin yer aldığı blokların fiilen savaşın içerisinde olduğu durum, yani özetle bölgenin küresel güç savaşının arenası haline gelmiş olması göz önüne alındığında meselenin tek başına AKP’nin gitmesiyle çözülmeyeceği açık.

Elbette AKP’nin; sistemin çürümüşlüğünü, devletin bir cinayet şebekesi olduğunu, seçimlerin, hukuk devletinin ve burjuva demokrasisinin sahteliğini göstermesi bakımından simgesel bir önemi var. Yine Erdoğan’ın kişisel hırslarının veya AKP’nin seçim hesaplarının yaşananlarda etkisi olduğu söylenebilir. Ancak konuyu tek başına AKP ile açıklamak sistemin önümüze koyduğu çözümlere razı olmak anlamını taşıyor. Ancak böyle bir çözüm yok. Sistem küresel düzeyde yapısal kriz içerisinde ve savaşlar, katliamlar üretmeye devam edecek. Kısa vadeli düzelmeler yanıltıcı ve önümüze konulan sistem içi hiçbir çözüm yaşamlarımızda kalıcı düzelmelere yol açmayacaktır. Daha doğrusu geldiğimiz noktada sistemden topyekun kurtuluşla, yaşamlarımızda kısmi düzelmeler arasında bir fark kalmamış durumda. Yalnızca siyasi katliamlar ve baskılarla nedeniyle değil, iş cinayetleri nedeniyle de, dünyanın her yerinde yayılan ulusal ve mezhepsel savaşlar ve savaşların ürettiği şiddet, göç ve yoksulluk nedeniyle de, sağ radikalizmin her yerde giderek büyümesi nedeniyle de, ekolojik sistemin yıkıma uğratılması sonucunda yaşanan felaketler nedeniyle de artık devrim bir tercih değil, bir zorunluluk halini almış durumda. Bugüne kadar devrimci alternatif ortaya çıkmadığı için Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve faşizm, Müslüman coğrafyalarda ise IŞİD, El Nusra gibi barbar çeteler güç kazandı ve bu sağ radikal akımlar birbirlerini tetikleyerek güç kazanmaya devam ediyorlar.

Ancak tüm bunlar devrimin de olanaklarını ve kısa vadede güçlü bir devrimci alternatifin oluşturulması kolay olmasa da başka bir çözüm yolu olmadığını gösteriyor. Tüm dünyada birkaç yıldır toplumsal huzursuzluklar, ayaklanmalar artıyor ve artacak gibi gözüküyor. Türkiye özelinde egemenlerin insanları “olağan biçimde yönetemediği”, bunun sonucunda baskıyı ve şiddeti arttırdığı, baskı arttıkça da toplumsal öfkenin biriktiği açık. Ancak sorun bu öfkenin nasıl bir dinamik açığa çıkaracağı.

Devletin Kürdistan’da yıllardır süren savaş politikaları Kürtlerin zaten ulus ekseninde saflaştırmış ve zihnen sistemden koparmış durumda. Suruç katliamı, hükümetin söylemleri ve nihayetinde Ankara katliamı, Kürtlerin yanı sıra Alevilerin endişelerini tetikliyor ve insanları ulusal ve mezhepsel bir saflaşmaya zorluyor. Konya’daki futbol maçında saygı duruşu esnasında tekbir getirilmesi, polisin katliamı protesto eylemlerine vahşice saldırması ve benzeri olaylar Sünni Müslümanlık adına savaştığını söyleyen, Suriye ve Irak’taki Sünni Araplardan destek alan IŞİD veya benzeri bir örgütün Türkiye’de de -AKP ile bağlantılı olup olmadıklarından bağımsız olarak- Sünni Türklerden destek alabileceği endişelerini -özellikle Alevilerde- güçlendiriyor.

Mesele tedirginlikle de beslenen ve biriken öfkenin patladığında nereye kanalize olacağıdır. İktidarın mezhepsel ve ulusal temelde bir çatışmadan çekinmediği, hatta bunu tercih ettiği, Osmanlı Ocağı benzeri yapılar kurarak böylesi bir çatışmanın hazırlığını yaptığı görülmektedir. Bizlerin de kendi ulusal ve mezhepsel bir iç savaş tehditine karşı sınıf cephesinde hazırlıklı olmamız, güçlü biçimde enternasyonalist, devrimci çizginin propagandasını yapmamız ve barış hareketini büyütmemiz gerekmektedir. Komünistlerin böylesi bir savaşa karşı mücadele etmesi bu yönüyle devrimci bir hamledir ve Ankara’da yoldaşlarımız bu yüzden katledilmişlerdir. Kürt olmayan kamuoyu açısından Türkiyeli devrimcilerin ve demokratik kitle örgütlerinin barış mücadelesi vermesinin HDP’nin barış çağrısı yapmasından çok daha etkili olduğunu egemenler çok iyi bilmektedir. ABD’nin Vietnam’ı işgalini ABD kamuoyunun baskısının bitirdiği gibi Türkiye Devleti’nin savaş politiklarını da karşısında savaştıkları Kürt halkı değil Türkiye emekçilerinin tamamının ortak mücadelesi bitirebilir. Herhangi bir HDP eyleminde değil; Suruç’ta ESP’li ve anarşist gençlerin bulunduğu basın açıklamasında ve Ankara’da çağrısı KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından yapılmış olan mitingde katliam gerçekleşmiş olmasının en önemli nedenlerinden biri budur.

Bu katliam da, özellikle ülkenin batısından yükselecek barış talebinin naiflik olmadığını, tam tersi barış mücadelesinin hayati bir önemi olduğunu göstermektedir. Onlar da biliyor ki bizler barış derken egemenlere boyun eğmekten bahsetmiyoruz. Bizler ulusal ve mezhepsel savaşlara karşı, küçük bir azınlığın çıkarına olan bu düzeni yok etmek için mücadele ediyoruz ve bunun için sınıfsal temelde bir mücadeleyi yükseltmeye çalışıyoruz. Yani barışı, başka bir savaş başlatmak için istiyoruz. Savaş politikalarını durdurmak için toplumda biriken öfkeyi sınıfsal eksene çekmek ve savaşı durdurarak sınıf mücadelesini daha da yükseltmekten bahsediyoruz. Bu yüzden barış diyenler katledildi ve katliamlara rağmen barış diyoruz.

12109810_1621380101469428_3815460502518705473_o

Bu yazıyı paylaşın:Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on TumblrShare on RedditPrint this page

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

213 Cevaplar

 1. WilbShorktog dedi ki:

  Comprar Cialis Generico En Sevilla [url=http://brandcial.com/low-cost-cialis-online.php]Low Cost Cialis Online[/url] Amoxicillin Works Bowel Bacteria Will High Single Dose Amoxicillin Chlamydia [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-brand-name.php]Levitra Brand Name[/url] Farmacia Online Cialis Cephalexin Doberman [url=http://levipill.com/levitra-ordering.php]Levitra Ordering[/url] Buy Rx Online Medicines Comprar Cialis Envio 24 H [url=http://comprar-priligy-generico.prilipills.com]Comprar Priligy Generico[/url] Cytotec Generique Amoxicillin Safe Dose [url=http://propecia-drug.propecorder.com]Propecia Drug[/url] Order Now Fluoxetine

 2. Buocobom dedi ki:

  a car ins – https://carinsuranceratesdvu.org/ insurance for auto [url=https://carinsuranceratesdvu.org/]insurance quotes on cars[/url] ’

 3. Cccvbdrype dedi ki:

  affordable auto insurance buy car insurance online online car insurance quotes [url=https://affordablecarinsurancenax.org/]cheapest car insurance[/url] ’

 4. DjjaBix dedi ki:

  online insurance insurance quotes for cars insurance quotes on cars [url=https://comparecarinsurancerfgj.org/]einsurance[/url] ’

 5. Nrghdrype dedi ki:

  lowest auto insurance rates the best auto insurance companies car insurance rates by [url=https://bestcarinsuranceajn.org/]best car insurance for students[/url] ’

 6. Nrghdrype dedi ki:

  best rates for auto insurance best car insurance for students the best car insurance [url=https://bestcarinsuranceajn.org/]best and cheap car insurance[/url] ’

 7. MichaKeync dedi ki:

  Propecia En Productos De Farmacia [url=http://cheap-cialis-no-rx.BuyCial.com]Cheap Cialis No Rx[/url] Order 60 Mg Orlistat Online By Fedex Cialis 20 Gramos [url=http://genericvia.com/buy-25mg-viagra-online.php]Buy 25mg Viagra Online[/url] Anwendung Levitra Pak Online Overnight [url=http://kamagra-pills.kamagpills.com]Kamagra Pills[/url] Nebenwirkungen Von Viagra Forum Hydrochlorothiazide No Prescription [url=http://levicost.com]discount levitra canada[/url] Cialis Costi Acquista Levitra [url=http://leviusa.com]free levitra samples[/url] Viagra Prezzi In Farmacia Levitra Con Otros Medicamentos [url=http://brand-cialis-online.ordercial.com]Brand Cialis Online[/url] Order Tab Acticin Permetrina Overseas Levitra Kaufen Berlin [url=http://leviplus.com/buy-vardenafil-10mg.php]Buy Vardenafil 10mg[/url] Low Cost Pfizer Viagra Can Clamydia Meds Be Bought Online [url=http://levitra-lowest-price.buylevi.com]Levitra Lowest Price[/url] Clomid Forum Gratuit Amoxicillin Age Weight Restrictions [url=http://leviprix.com/purchase-levitra.php]Purchase Levitra[/url] Prandin

 8. Xefrvimpef dedi ki:

  online viagra – http://edviagraonlinerx.com/viagra [url=http://edviagraonlinerx.com/]buy viagra[/url] ’

 9. Poslldrady dedi ki:

  authorized payday loan – https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/bad credit car loan saving account payday loan student loan [url=https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/]direct loan lenders online[/url] ’

 10. Ndtrdfspive dedi ki:

  best debt consolidation loan – https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/ fresno ca [url=https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/]finance payday[/url] ’

 11. GrvddCync dedi ki:

  instant online loans bad credit – https://loansbadcreditthun.org/quick personal loans bad credit [url=https://loansbadcreditthun.org/]instant online payday loans bad credit[/url] ’

 12. Vedrctymn dedi ki:

  online payday loans fast – https://onlinepaydayloanstbb.org/fast online payday loans [url=https://onlinepaydayloanstbb.org/]online payday loan lenders[/url] ’

 13. VewsDut dedi ki:

  cash advance online cash advance payday loans online payday loan cash advance [url=https://cashadvanceonlinetfj.org/]payday loan cash advance[/url] ’

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik amaçlı soruyu cevaplayınız: *