Servet Düşmanı Blog

493

IŞİD’i Protesto Etmek

Zafer Onat 7 Ocak’ta Charlie Hebdo’ya yapılan vahşi saldırı sonucunda 12 kişinin katledilmesi ve devamında yaşanan gelişmeler son günlerin tartışmasız en önemli konusu. Olayın meydana geliş biçimi ve bundan sonra olabilecekler konusunda çeşitli teoriler...

75

Güncel ve Politik Tartışmalar 2: Tarihsel ve Güncel Olarak Sendikalar Ve Sendika Dışı İşçi Hareketleri

Farklı güncel ve politik konularla ilgili gerçekleştirdiğimiz tartışma toplantılarımızı sürdürüyoruz. İkincisini toplantımızda, Türkiye ve dünyanın diğer yerlerindeki sınıf hareketleri, sendikaların bu hareketlerdeki rolü, işçilerin sendika dışı örgütlenme ve mücadele araçları üzerine tartışacağız Yer :...

79

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi: Bir Anarşistin Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisi Sunumu / 3. Bölüm: Döngüler, Resesyonlar ve Azalan Kâr Oranları

Wayne Price Wayne Price’ın, 10 bölümden oluşan ve Güney Afrika’lı anarşist komünist örgüt Zabalaza Anarşist Komünist Cephesi (ZACF)’yle bağlantılı “Zabalaza Books” tarafından 2012 yılında yayınlanmış olan “Anarşistler İçin Marx Ekonomisi: Bir Anarşistin Marx’ın Ekonomi...