Etiket: kriz

173

Temsil Fetişine Karşı: Solun Büyük Anlatısının Ötesinde Çin’de Sınıf Mücadelesi

Peyami Can Cengiz Aşağıdaki yazı, devlet ve sermayenin kontrol altına alma çabalarının karşısında gelişen ve yükselen işçi mücadelesini Çin özelinde ele almasına rağmen, özellikle bu mücadelelerin sendikal eksene çekilerek etkisizleştirilmesi ve “solcu” çevrelerin nasıl...

72

Düzen Çürürken, Devrimci Alternatifi Tartışmak

Zafer Onat Yaşadığımız topraklarda sosyalist örgütlerin çeşitli nedenlerle bölünmelerine, yeniden kurulmalarına, içlerinden bazılarını tasfiye etmelerine v.s. alışığız. Devleti ele geçirmeyi değil, -özetle- işçi sınıfının çalışma ve yaşam alanlarındaki doğrudan demokrasiye dayalı özyönetim organlarının toplumsal...